Haljastuse valdkonnas tegutseme 2007. aastast.

Ettevõtte põhitegevusalaks on haljastuse inventeerimine. Teostame puittaimestiku haljastuslike (dendroloogilisi) hinnanguid, samuti alustaimestiku (rohttaimestiku) uuringuid ja ka kaitseluste taimede inventeerimist.  

Nõustame haljastusega seotut planeerimisprotsessis - koostame ehitusagseid kaitsemeetmed puittaimestiku kasvutingimuste säilitamiseks. Likvideeritavatele puittaimedele koostame asendusistutuse arvutuse. 

Koostame haljastusplaane, nõustamine uushaljastuse kavandamisel.